Ordfører Britt Kristoffersen og kommunedirektør Odd-Børge Pedersen tok turen sammen med leder for kommunalteknikk Konrad Hilling, og to ansatte fra uteavdelingen Christer Andreassen og Jostein Langmo. På befaring av veien deltok også to privatpersoner som har eiendom i Grunnfjorden.

Etter befaringen ble hele gruppen invitert på kaffe hos Liv i Kjerrvika. Vi takker så mye for gjestfriheten!

Tiltak på veien

  • Mellom Kjerrvika og Lossvika vil det bli gjort reparasjoner, der arbeidet utføres i samarbeid mellom kommunen og private. 
  • Det skal lages tre nye stikkrenner, og ei eksisterende, eldre stikkrenne skal renskes og oppgraderes. 
  • Kommunen har fått på plass avtale med en grunneier om å kjøpe masse. 
  • Videre vil det bli satt opp skilt om rasfarlig vei ved Rånbergene.