Hamarøy kommune skal være et godt sted å bo, der brukere, pasienter og pårørende opplever at den enkeltes behov ivaretas på en trygg og god måte. Pårørende er en viktig ressurs i denne tjenesten, der en god dialog og kontakt er viktig for alle involverte parter.

En systematisk forbindelse mellom tjenesten og pårørende har manglet den siste tiden. En målsetning for å forbedre tjenesten har derfor vært et pårørendeutvalg, der utvalget skal fungere som et bindeledd mellom pårørende og tjenesten.

Utvalget vil bestå av et overordnet styre og representanter fra hver enhet.

Agenda for møte:

  • Administrasjon gir en orientering om helse -og omsorgssituasjonen i Hamarøy kommune
  • Gjennomgang av utvalgets tiltenkte formål/vedtekter
  • Valg

Vel møt!