Hans Tore Bakkeli er engasjert av Hamarøy kommune for ivaretakelse av kommunale oppgaver knyttet til:

  • Årets elgjakt jfr. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
  • Ettersøksplikt, forfølgingsrett og avliving av såret storvilt.
  • Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid eller fellingsperiode.
  • Organisering av søk og avliving av skadet elg i tråd med forskriften.
  • Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode.

Kontakt informasjon Hans Tore Bakkeli tlf. 915 89 810.