Formålet med planen er å muliggjøre utvikling av Naustholmen med bebyggelse for overnatting i form at 10 enheter med tilhørende parkering, samt fellesfunksjoner i eksisterende bryggebebyggelse i kombinasjon med nybygg. Planområdet er på ca. 19,5 daa. og foreslås å omfatte de aktuelle eiendommene på Naustholmen, samt del av vegareal innenfor eiendom 125/1 (fylkesvei 7528).

Hele planinitiativet kan lese her.

Merknader kan sendes til forslagsstiller:

TIND Arkitektur AS
Org.nr.: 913 818 660
Adr.: Havnepromenaden 2, 8300 Svolvær
Postadr.: Våganveien 33, 8310 Kabelvåg
E-post: anette@tindark.no | synne@tindark.no
Telefon: 924 48 611 | 996 09 101