For snart et år siden ble Pride markert for første gang i Hábmer-Hamarøy. Den fargerike paraden og påfølgende arrangement i Hamsunsenteret med appeller og filmvisning fikk god oppslutning og positive tilbakemeldinger.

-Nå inviterer vi igjen til å feire mangfold og kjærlighet i alle former, og håper at både barn, unge og voksne blir med på å farge Hábmer-Hamarøy i regnbuens farger i juni, forteller ordfører Britt Kristoffersen Løksa. - Hamarøy er mangfold, på mange måter. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver også dette, og slår fast at kommunen skal arbeide med å gjøre mangfold til en ressurs og kilde til stolthet. Det gleder meg derfor stort at engasjementet rundt Pride er enda større i år!

Leder for frivilligsentralen, Karina Thorbergsen, står for planleggingen av årets Prideparade. -Vi følger oppskrifta fra i fjor, med parade, appeller og film. Vi har ønsket at ungdomsrådet skulle få et eierskap til arrangementet, og har drøftet gjennomføringen med dem, opplyser hun.   

-Vi gleder oss til paraden og markering i Hamsunsenteret 19. juni, sier Hamsunsenterets produsent og styreleder for frivilligsentralen, Anita Overelv.  - Vi har også hatt dialog med flere aktører om hvordan Pride kan feires mer enn den ene dagen. Hele juni er Pride-måned, og vi er glade for at det blir flere arrangement.  

Sissel Holtet ved Hamarøy bibliotek viser til at biblioteket allerede 8. juni arrangerer minnekveld for forfatter Per Knutsen fra Buvåg i Hamarøy. Med sitt forfatterskap ga Per Knutsen en stemme til homofile i Norge. Han skrev bøker for både barn, ungdom og voksne. Sammen med Veten filmklubb vises filmen Sebastian av Wam og Vennerød som er basert på en av Knutsens romaner for ungdom.

Kirken er også aktiv bidragsyter til å markere Pride i Hamarøy, med to arrangement i juni. Først ut er en samtale mellom kateket i lulesamisk område, Edgar Stark Dobie-Njaastad og prest i Hamarøy, Fredrik Sletbakk. Den finner sted i Hamarøy kirke onsdag 14. juni. Gjennom samtale blir vi nærmere kjent med Edgars historie og erfaringer med å være ansatt i kirken og stå frem som skeiv.

Videre inviterer kirken også til regnbuemesse 19. juni, før paraden. Gudstjenesten ledes av Fredrik Sletbakk og Rolf Steffensen og det vil bli musikalske innslag.

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel:

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune tar utgangspunkt i at mangfold består av mennesker med ulike kulturelle bakgrunner, etnisiteter, historie, kjønn og andre og forutsetninger. Mangfold handler om retten til møte andre mennesker som den man er, uten å møte diskriminering, hets eller forutinntatthet. Vi skal også arbeide med å gjøre mangfold til en ressurs og en kilde til stolthet i lokalsamfunnet.

NorwegianDream - Liggende plakat
Film

PRIDE i Hamarøy i juni

Torsdag 8. juni kl. 18.00. Per Knutsen - minnekveld

Arrangør og sted: Hábmera girjjevuorkka - Hamarøy bibliotek

Forfatter Per Knutsen (1951-2022) gikk bort sist sommer så altfor tidlig etter lengre tids sykdom. Per Knutsen var en produktiv og prisbelønnet forfatter. Han skrev til sammen 31 bøker for barn, ungdom og voksne. Bøkene Gutten som kunne fly og Svart cayal er utgangspunkt for to av Wam & Vennerøds filmer. Per Knutsen fikk Kritikerprisen for barne- og ungdomslitteratur, Kulturdepartementets litteraturpris samt Havmannprisen i løpet av forfatterkarrieren.

Denne kvelden vil du møte Jan Olav Gatland, sakprosaforfatter fra Bergen som kjenner Per Knutsens forfatterskap godt. Du vil også møte Odd Klippenvåg, forfatter som er født og oppvokst i Vågan i Lofoten. Klippenvåg har et nokså likt livsløp som Per Knutsen, så et møte med han vil si noe om de utfordringene det kunne by på å vokse opp på et lite nordnorsk sted som homofil i etterkrigstidas Norge.

Det vil også være rom for å dele fine minner og hyggelige historier om Per Knutsen.

I samarbeid med Veten filmklubb skal vi vise en av filmene som baserer seg på Per Knutsens bok.

Arrangementet er støttet av Fritt ord!

Mer informasjon finner du på bibliotekets Facebook-side.

 

Onsdag 14. juni kl. 19.00. Skeiv og kristen – uproblematisk eller vanskelig?

Arrangør og sted: Hamarøy kirke

I 2017 åpnet omsider Den Norske kirke for likekjønnet ekteskap, etter mange års diskusjon og kamp. Men fortsatt har kirken to offisielle syn på ekteskapet. De siste års bevissthet rundt skeives behandling i samfunnet, har også tvunget frem en smertefull selverkjennelse internt i kirken. Kirken har en vond historie å vise til, med fordømmelse, ekskludering og fremmedgjøring av skeive. Ikke minst gjelder dette mange av kirkens egne ansatte.

Edgar Stark Dobie-Njaastad er i dag kateket i Lulesamisk område. Han sto frem som skeiv på begynnelsen av 90-tallet, mens han han var ansatt som kateket i Tromsø. Han opplevde at hans liv ble en offentlig debatt i mediene, med fordømmelse fra andre kirkesamfunn og sin arbeidsgiver. Gjennom nesten 30 år som åpen homse i kirken har Edgar stått i stormen og opplevde en utvikling i synet på skeive internt i kirken som er stor.

I anledning Hamarøy Pride inviterer vi til en samtale i Hamarøy kirke hvor det blir mulig å høre Edgars historie. Gjennom samtale med prest i Hamarøy, Fredrik Sletbakk, vil vi denne kvelden få et lite innblikk i hvordan det har vært å stå i denne kampen som skeiv og ansatt i kirken. 

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra salen. 

Vi håper mange har lyst og anledning til å være med på denne historiske kvelden sammen med oss!

Les mer på Hamarøy kirke sin Facebook-side.

 

Mandag 19. juni kl. 17.00. Regnbuemesse

Arrangør og sted: Hamarøy kirke

Vi feirer Pride med en egen regnbuemesse i Hamarøy kirke. Fredrik Sletbakk og Rolf Steffensen leder gudstjenesten. Musikalske innslag. OBS! Gudstjenesten varer til 17:30, så man har god tid til å rekke paraden. 

Les mer på Hamarøy kirke sin Facebook-side.

 

Mandag 19. juni kl. 18.00. PRIDEPARADE

Arrangør: Frivilligsentralen sammen med ungdomsrådet / Hábmera suohkan-Hamarøy kommune / Hamsunsenteret / Veten filmklubb

Bli med å feire PRIDE 2023 i Hamarøy! Sammen skal vi feire mangfold og kjærlighet i alle former.

Foreløpig program:

  • Kl 18:00 Oppmøte ved parkeringsplassen/bussholdeplassen nedenfor Oppeid skole. Vi går i tog sammen ned til Hamsunsenteret hvor vi samles i Æventyrsalen til taler og samvær.
  • Velkommen ved daglig leder Hamarøy Frivilligsentral, Karina Thorbergsen.
  • Hilsen fra ordfører Britt Kristoffersen Løksa.
  • Appell: Ungdomsrådet
  • Kl 19:15 Filmvisning av "Norwegian Dream" i regi av Veten filmklubb. Norsk-polsk film fra 2023. 1 t 40 min. 9+, anbefalt ungdom/voksen

Robert (19 år) flytter fra Polen til Norge for å jobbe på en laksefabrikk for å tjene penger til seg og moren sin. Der forelsker han seg i norske Ivar (19 år), et forhold han må holde skjult for de konservative polske arbeiderne han jobber og bor sammen med. Når det bryter ut en streik blant arbeiderne på fabrikken, blir Ivar med og støtter polakkene. Nå må Robert velge mellom penger eller kjærlighet.

Filmvisningen er GRATIS.

Les mer på Hamarøy Frivilligsentral sin Facebook-side.