Meld fra om rovdyraktivitet

Det anbefales at du som beitebruker bidrar til at forvaltninga får best mulig kunnskap om rovviltforekomstene i fylket. Slik kunnskap brukes til å forvalte rovviltbestandene og i forbindelse med tilskuddsordningene for tapsforebyggende tiltak og til behandling av søknader om rovvilterstatning.

  • De ulike rovviltartene overvåkes på ulike måter. Dette kan man lese mer om på Rovdata sine nettsider.
  • Alle spor, observasjoner, bilder m.m. av bjørn, jerv, gaupe og ulv kan man selv legge inn i Skandobs.
  • En av de viktigste metodene for overvåking av store rovdyr er innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analyse. Dersom du finner skit eller hår fra bjørn og jerv kan dette pukkes med i en rein plastpose som fryses ned og leveres til Statens naturoppsyn. Hår fra bjørn oppbevares tørt i en ren papirkonvolutt (fryses ikke). Prøver som gir positiv DNA-analyse på bjørn honoreres med kr 1000,-.  
  • Spor/bilder etter flere gauper sammen i perioden 1. oktober til utgangen av februar kan være fra morgaupe med unger. Observasjoner som resulterer i at Statens naturoppsyn kan dokumentere familiegruppe honoreres med kr 3000,-.
  • Tips om yngliehi i et område hvor SNO fra før ikke følger opp mulig yngling / kjent hilokalitet honoreres med kr 15 000,-.