Eventuelle spørsmål, ønske om visning mv. kan rettes til:

Børre M. Johansen
Teknihkalasj dåjma ja sebrudagà oajvemusjådediddje - Kommunalleder for Teknisk drift og samfunn
Tlf.: +47 400 03 095