I Hamsunssenterets formål står det blant annet at senteret skal være en levende kunnskaps- og opplevelsesinstitusjon for et bredt nasjonalt og internasjonalt publikum i samarbeid med relevante aktører.Det står også at senteret skal ha nødvendig lokal og regional forankring.

-Fra kommunen sin side er det i vår nye kommune veldig viktig og gledelig når vi ser at Hamsunsenteret tar den rollen på dypeste alvor, sa Ann Irene Sæter i sin velkomsttale. - I år arrangeres også Hamsundagene som har 40 års jubileum i år. Planleggingen er i full gang og jeg ser frem til en ny stor litteratur og kulturopplevelse i august, la hun på.

På møtet var videre fylkesråd Christian Torset, Nordlandsmuseet med styreleder Geir Ketil Hansen og direktør Morten Steffensen med stab. Hamsunsenteret direktør Solveig Hirsch gav en flott omvisning i deler av den nye utstillingen som åpner til våren. Her slynger skulpturen «Nervetrådene» seg gjennom flere etasjer. Uro, bevegelse og lysskulpturer blir også en del av denne «Sult» inspirerte installasjonen. 

Hamsunsenteret direktør og stab gjennomgikk oppdraget, årsaktiviteten for 2021, prosessen med å etablere nye utstillinger i hele bygget, samt prosjekter opp mot Europeisk kulturhovedstad Bodø 2024. Avslutningsvis ble de bygningsmessige utfordringer beskrevet.