Samefolkets dag 2021
Program Samefolkets dag 2021 - digital feiring

Digital feiring

Sendingen vil inneholde tale fra sametingspresident Aili Keskitalo og ungdommen, sang, musikk og dans med elever fra kulturskolen, samisk fortelling, hilsninger fra skolene, presentasjon av Árran lulesamisk senter og mer!

Bli med på digital feiring fra kl. 10.00 den 6. februar 2021. Gå inn på www.hamaroy.kommune.no (direkte linken kommer senere) eller kommunens Facebook-side. Programmet kan sees når som helst etter dette tidspunktet.

Last ned pdf-fil Program Samefolkets dag 2021 - digital feiring

Árran. Foto: Maija Tangen
Árran. Foto: Maija Tangen

Árran lulesamisk senter 6. februar

Kl. 10.00 - flaggheising.

Kl. 10.00-12.00 - åpent auditorium med kake/kaffe og visning av digital forestillingen i anledning dagen. Normale covid-19 tiltak og begrenset antall besøkende.

Hamsunsenteret Samefolkets dag 2019

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret viser Hábmera kultuvrraskåvllå/Hamarøy kulturskoles digitale festforestilling i anledning Sáme almmukbiejvve/Samefolkets dag fra kl. 12.00 6. februar. Kafé SULT er åpen fra 11:00 til 17:00 og serverer bídos 145,-, kaker og vaffelkaker med topping.

Samefolkets dag på Hamarøy biblioteket 2019. Foto: Svetlana Gracheva
Samefolkets dag på Hamarøy biblioteket 2019. Foto: Svetlana Gracheva

Bibliotek

Hábmera girjjevuorkká har samisk språk og litteratur i fokus fra 2. til 12. februar. Biblioteket deler tips om gode bøker på lulesamisk og norsk i utstillinger på bibliotekene og i sosiale medier. Biblioteket inviterer også ikke-samisk-språklige til å ta et lynkurs i lulesamisk - så alle kan si Vuorbbe biejvijn 6.februar.

Samiske-farger-19

Skoler og barnehager

Drag skole har tradisjonell markering av dagen med uteaktiviteter, torsdag og fredag: aktiviteter på isen, bål, grilling/mat.

Oppeid skole jobber med samiske tema i undervisning, i år fokuseres det på sjøsamenes liv og virke. Se program her.

Hamarøy Montessoriskole vil i år ha hovedfokus på samisk mattradisjon. De skal ha lavvo i skolegården hvor de både skal røyke kjøtt, høre eventyr, lære mer om lulesamiske område i kommunen og om samiske tradisjoner generelt.  

Barnehager jobber med samiske tema i ukene rundt 6. februar.

Omsorgssentrene

Det blir ulike markeringer på omsorgssentrene i kommunen med flagg, sang eller andre kulturelle innslag, tradisjonell mat og kaker.

Velkommen til feiring av 6. februar - i hele Hábmer - Hamarøy!