Norsk skriftlig A1/A2, A2/ B1 og B1/B2 vil bli avholdt onsdag 29. september 2021 kl. 9.00.
Norsk muntlig A1/A2 og A2/ B1 vil bli avholdt torsdag 30. september 2021 fra kl. 9.00.

Her kan du øve på norskprøven.

Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 01. oktober 2021 kl. 12.00.

Her kan du øve på samfunnskunnskapsprøven.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Påmelding sendes til guri.leiro@hamaroy.kommune.no eller sander.ediassen@hamaroy.kommune.no

  • Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 24. september 2021
  • Frist for påmelding samfunnskunnskap: 25. september 2021

Lykke til og vel møtt!