Norsk skriftlig A1/A2, A2/ B1 og B1/B2 vil bli avholdt onsdag 08. desember 2021 kl. 9.00.
Norsk muntlig A1/A2 og A2/ B1 vil bli avholdt torsdag 09. desember 2021 fra kl. 9.00.

Her kan du øve på norskprøven.

Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 10. desember 2021 kl. 09.00.

Her kan du øve på samfunnskunnskapsprøven.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Påmelding sendes til guri.leiro@hamaroy.kommune.no eller sander.ediassen@hamaroy.kommune.no eller via mobil 90478377

  • Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 03. desember 2021
  • Frist for påmelding samfunnskunnskap: 05. desember 2021

Lykke til og vel møtt!