Norsk skriftlig A1/A2, A2/B1 og B1/B2 vil bli avholdt onsdag 16. mars 2022 kl. 9.00.
Norsk muntlig A1/A2 og A2/B1 vil bli avholdt torsdag 17. mars 2022 fra kl. 9.00.

Her kan du øve på norskprøven.

Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 18. mars 2022 kl. 09.00.

Her kan du øve på samfunnskunnskapsprøven.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Påmelding sendes til guri.leiro@hamaroy.kommune.no eller sander.ediassen@hamaroy.kommune.no eller via mobil 90478377

  • Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 14. mars 2022
  • Frist for påmelding samfunnskunnskap: 15. mars 2022

Lykke til og vel møtt!