Norsk skriftlig A1/A2, A2/B1 og B1/B2 vil bli avholdt onsdag 25. mai 2022 kl. 09.00.
Norsk muntlig A1/A2 og A2/B1 vil bli avholdt torsdag 2. juni 2022 fra kl. 09.00.

Her kan du øve på norskprøven.

Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 3. juni 2022 kl. 09.00.

Her kan du øve på samfunnskunnskapsprøven.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Påmelding sendes til guri.leiro@hamaroy.kommune.no eller sander.ediassen@hamaroy.kommune.no eller via mobil 90478377

  • Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 22. mai 2022
  • Frist for påmelding samfunnskunnskap: 1. juni 2022

Lykke til og vel møtt!