Norsk skriftlig A1/A2, A2/B1 og B1/B2 vil bli avholdt onsdag 31. mai 2023 kl. 09.00.

Norsk muntlig A1/A2 og A2/B1 vil bli avholdt torsdag 1. juni 2023 fra kl. 09.00.

Du kan øve på norskprøven på Kompetanse Norge sin side.

Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 2. juni 2023 kl. 09.00.

Du kan øve på samfunnskunnskapsprøven Kompetanse Norge sin side.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Påmelding sendes til guri.leiro@hamaroy.kommune.no eller sander.ediassen@hamaroy.kommune.no eller via mobil 90478377

  • Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 24. mai 2023
  • Frist for påmelding samfunnskunnskap: 26. mai 2023

Lykke til og vel møtt!