Påmelding til prøven(e):

  • Guri Leiro, e-post: guri.leiro@hamaroy.kommune.no, mobil: 97423893
  • Sander Ediassen, e-post: sander.ediassen@hamaroy.kommune.no, mobil: 90478377

Frist for påmelding norsk skriftlig/muntlig: 24. mai 2024

Frist for påmelding samfunnskunnskap: 27. mai 2024

Prøvene:

  • Norsk skriftlig A1/A2, A2/B1 og B1/B2 vil bli avholdt den 29. mai 2024 kl. 09.00.
  • Norsk muntlig A1/A2 og A2/B1 vil bli avholdt den 30. mai 2024 fra kl. 09.00.
  • Samfunnsfagprøven vil bli avholdt den 31. mai 2024 kl. 09.00.

Du kan øve på norskprøven på Kompetanse Norge sin side.

Du kan øve på samfunnskunnskapsprøven Kompetanse Norge sin side.

Oppmøte 30 minutter før prøvetid.

Lykke til og vel møtt!