Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har et pågående prosjekt med å utvikle en ressurskiste/koffert for barnehager og skoler i kommunen. Målet er å bruke dette som et pedagogisk verktøy når man arbeider med samisk tema, med fokus på å fremme lokalt innhold, tradisjoner og duodje.

Kommunen bruker lokale duodjára (duodjeutøvere/håndverkere med basis i samisk kulturtradisjon) i arbeidet. Her har Paul og Åse Gælok levert en Gierggam/komse (tradisjonell samisk vogge) og Nállogoahte/nålehus (av samisk modell for oppbevaring av nåler).

Flere elementer av duodje / fl. duoje (håndverk, sløyd med basis i samisk kulturtradisjon) og bilder vil komme etter hvert som prosjektet utvikler seg.