Nå trues skolen enda en gang, og innbyggerne i Hábmer - Hamarøy samles igjen for å si klart i fra. Når krisen truer oss, enten det er korona eller Knut Hamsun videregående skole, står vi i lag. Vi é her, fremdeles sammen for bygda!

Da slaget sto om Knut Hamsun vgs før jul, samlet innbyggerne i nye Hamarøy seg, gikk i fakkeltog og stilte seg i ring rundt skolen. Vi samlet oss på tvers av de gamle kommunene. Vi sang «Vi é her» som et uttrykk for fellesskapet, for vår sårbarhet i møte med det som truer utenfra, og vår styrke i det å stå sammen.

Folk slo ring om å bevare Knut Hamsun videregående skole.

Om Vi é her

«Vi é her» startet som et prosjekt i forkant av kommunesammenslåinga. Som bli kjent-tiltak gjennomførte 320 grunnskoleelever fra Hamarøy og Tysfjords vestside to fantastiske forestillinger, med alt arbeidet som hørte med i forkant, i samarbeid på tvers av skoler og kommunegrensene. «Vi é her» er også sangen som ble skrevet av lokale ungdommer, til disse forestillingene. Den kan kanskje sies å ha blitt nye Hamarøy kommune sin sang. En felles sang, og identitetsmarkør for oss som bygger den nye kommunen sammen.

Prosjektet og forestillingene ble en opplevelse som utløste optimisme, fellesskapsfølelse og positive forventninger til kommunesammenslåinga. Om forestillingen.