Bekymringer kan være knyttet til ensomhet, frykt, angst, endret livssituasjon, rus og psykisk helse, økonomiske bekymringer, det at skoler og barnehage er stengt, arbeid eller annet. Vi lytter og hjelper deg så godt vi kan.

Tlf: 911 51 095. Alle innbyggere kan ringe til denne telefonen - både voksne og barn. Åpningstider vil pr i dag være mandag til fredag mellom kl 09.00 - 15.00.

Telefonen betjenes av folkehelsekoordinator og ansatte i psykisk helse- og rustjenesten.

Ved spørsmål som har med korona å gjøre, bes en ringe til Helsedirektoratets publikumstelefonen: 815 55 015, åpent hverdager mellom kl. 8:00 og 18:00 og helger 10.00 - 16.00.