Besøksprotokoller

Besøksprotokoller på skoler, kommunehuset og andre offentlige sted er borte.

De generelle smittevernrådene

Det er slutt på krav om en meter avstand. De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles.

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen videreføres som en beredskapsveileder på skoler og i barnehager.

Testing

Lav terskel for testing. Har du symptomer på luftveisinfeksjon - test deg! Det kan gjøres både på teststasjonen på Oppeid eller hjemme. Hamarøy kommune har fått selvtester som kan hentes på legekontoret og brukes hjemme. -Det finnes mulighet til å hente selvtester, de skal også brukes på skoler og barnehager hvis det er behov for det. Men vi anbefaler å ta PCR-test. Det gir et mer sikkert resultat, - presiserer kommuneoverlege Elisabeth Richter.

De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus skal ringe 477 66 557 for å avtale tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstider for test-telefon ukedager kl. 08:30 - 10:00 og 13:00 - 14:30.

Smittesporing

Hver enkelt må huske på at nå man selv er ansvarlig for smittesporing. Dersom man er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er man oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Åpning av venterom på legekontoret

Hamarøy kommune følger nasjonale råd om gradvis nedtrapping av smittevern tiltakene innenfor helse. Smittevernreglene på legekontoret og sykehjemmet blir gjennomgått. Det registreres at folk med symptomer på luftveisinfeksjon møter opp på legekontoret. Vi kan ikke risikere at legekontoret blir ut av drift på grunn av smitte. Derfor vurderes åpning av venterom på legekontoret nøye. Pasienter må fortsatt ta kontakt med legekontoret via ringeapparat på utsiden. Vi viderefører inngangskontroll inntil videre på institusjon av samme årsak som ved legekontoret.

 

Generelle smittevernråd som gjelder for alle, finner du her. 

Har du nyoppståtte luftveissymptomer? Se hva gjør du da