Det er så mange ulike årsaker til hvorfor det begås selvmord og de er gjerne veldig komplekse. Derfor er det så viktig med forebygging gjennom kunnskap og åpenhet. «Åpenhet om selvmord» ble en oppfølging av «Gå for å LEVE» aksjonen tidligere i høst. Til stede på Hamsunsenteret var ca. 60 deltakere. 

Seminaret var et samarbeid med Nordland fylkeskommune, og finansiert av folkehelsemidler. Folkehelsekoordinator Kristin Green Johnsen, innledet og ønsket velkommen, sammen med fritidsleder Gerda Jaanus og leder for Hamarøy Frivilligsentral Karina Thorbergsen. 

Det var tre flotte formidlere som bidro denne kvelden. Odd Eidner er prest og med i organisasjonen LEVE Nordland, og Ronny Olsen jobber som rådgiver ved avdeling for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland fylkeskommune og arbeider blant annet med nullvisjon for selvmord. Odd Eidner og Ronny Olsen snakket om selvmord i et samfunnsperspektiv, hvordan hver og en av oss kan bidra i det forebyggende arbeidet av selvmord, om sorgen etter å ha mistet noen i selvmord, oppfølging av etterlatte etter selvmord og hvordan livet kan gå videre for etterlatte etter selvmord. Gjennom musikalske innslag av Ronja Katrin Larsen fikk vi del i hennes erfaringer i å ha mistet noen i nær familie til selvmord. Hun formidlet på sin helt spesielle måte gjennom egne skrevne låter og fortalte også hvordan låtene ble til. 

Kommunen ønsker å rette en stor takk til Odd, Ronny og Ronja for sine bidrag til en fantastisk flott kveld. Takken går også til Nordland fylkeskommune som gjorde det mulig å arrangere dette seminaret og en stor takk til alle som møtte opp og deltok, samt hjalp til med det tekniske.