-Vi ønsket å gjøre noe ekstra for å bidra til økt fokus på egenberedskapen, forteller beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes. - Det viktigste innholdet i Egenberedskapsuka er rådene som ligger på sikkerhverdag.no. Dette er en side som retter seg til befolkningen og som er laget av norske myndigheter. Her finnes informasjon om hva den enkelte bør ha tilgjengelig hjemme, for å klare seg ved for eksempel langvarig strømbrudd. For å gi dette ekstra oppmerksomhet har vi i Hamarøy laget noen informative videoer med lokal vinkling som vi skal dele i løpet av uka.

Egenberedskapsuka 2022 arrangeres i uke 44 (31. oktober - 6. november) og markeres over hele landet for å spre kunnskap om befolkningas egen rolle i totalberedskapen.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som står bak kampanjen «Du er en del av Norges beredskap», som ble lansert høsten 2018. Hovedbudskapet er at alle bør tenke gjennom hvilke hendelser og ulykker som kan skje, og planlegge for å kunne ta vare på seg selv og de rundt seg i minst tre døgn ved bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

-Vi er avhengig av veldig mange tjenester og funksjoner i hverdagen, som vi ikke tenker så mye over, sier ordfører Britt Kristoffersen. - Vi bor i et av verdens tryggeste land, og vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Om samfunnet skulle rammes av noe uforutsett, slik at f.eks. strømforsyning, tilgang på vann eller varer stopper opp, er det likevel viktig at vi har tenkt gjennom hvordan vi kan klare oss noen dager uten, fortsetter hun.

Beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes påpeker at hvis noe oppstår, må kommunen og andre beredskapsaktører prioritere sin innsats og ressurser. - Det er veldig bra om mange av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss. Da kan vi vente, mens hjelpen settes inn der behovene er størst.

Under Egenberedskapsuka i Hamarøy blir det også video med lulesamisk språk. -Vi utfordret kommunestyrerepresentantene Heidi Birgitta Andersen og Lars Filip Paulsen til å snakke om egenberedskap på lulesamisk. De stilte sporty opp! sier Britt Kristoffersen.

-Dersom hver og en av oss gjør enkle grep for å ta vare på oss selv, bidrar vi til at alle klarer seg bedre! På den måten blir du og jeg en del av Norges totalberedskap, understreker ordføreren og avslutter med en oppfordring: - Følg med i neste uke!