Det er en godt etablert praksis at kommunestyret blir streamet. Under pandemien ble også andre utvalgsmøter tidvis streamet på grunn av smittevernhensyn og publikumsbegrensning. 

Vår tekniske løsning har imidlertid vært avhengig av personell med kompetanse på å betjene det, noe som har begrenset kapasiteten til å streame møter på fast basis. Kommunen har nå gått til anskaffelse av et system som er mindre personavhengig, valgt løsning ble Kommune-TV.  

Fra i høst setter vi i gang med streaming av alle de politiske utvalgene: formannskap, fast utvalg for plansaker, og kontrollutvalget, i tillegg til kommunestyret. Møtene sendes direkte og kan i ettertid sees i et arkiv på Kommune-TV som finnes via kommunens hjemmeside.

-Jeg er svært fornøyd med at vi nå gir innbyggerne våre et enda bedre tilbud, sier ordfører Britt Kristoffersen. - Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Med streaming skaper vi også meroffentlighet, og senker terskelen for tligang på det som skjer i de politiske rommene.  

Det er fortsatt mulig å følge møter fysisk for de som ønsker det. Politiske møter gjennomføres på Kraftstasjonen i Hamarøyhallen, Oppeid.   

Tidligere opptak av politiske møter er tilgjengelig på kommunens YouTube-kanal.