Ta kontakt

Trenger du eller kjenner du noen som har behov for ekstra omsorg eller støtte?

Ta kontakt med leder i psykososialt team Kristin Green Johnsen på tlf. 91565596.  

Hamarøy kirke åpner dørene

Hamarøy kirke åpner dørene onsdag 2. mars fra kl. 17.00 til kl. 20.00.

Da vil fagpersoner fra psykososialt team være til stede.

Alle er velkommen for en stille stund, en prat eller tenne et lys.

Klarer å ta imot flyktninger

I dag har kommunen sendt et brev til sentrale myndigheter. Kommunen ønsker å vise sin solidaritet med Ukraina og det Ukrainske folket i en vanskelig situasjon. Hábmera suohkan - Hamarøy kommune stiller seg derfor positiv til å ta imot flyktninger fra Ukraina.