Beredskapsledelsen i Hábmer-Hamarøy følger situasjonen nøye. Meterologisk institutt har varslet ekstremt kraftige vindkast, rødt nivå, for Helgeland og Lofoten, mens det i resten av fylket inkludert Hamarøy, er oransje nivå for vind. Det meldes videre om stor og betydelig snøskredfare i Nordland og Troms på grunn av ekstremværet «Ingunn». Det er også fare for jordskred, sørpeskred og flomskred på gult og oransje nivå. Det er mulighet for svært høy vannstand i Vestfjorden. Høy vannstand i kombinasjon med høye bølger kan gi mulighet for skader i kyststrøk.

Anbefalinger:

  • Hold deg inne
  • Følg råd fra beredskapsmyndigheter
  • Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no)
  • Følg råd og sjekk status fra transportaktører
  • Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd
  • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører
  • Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen
  • På forhånd vurder tiltak for å begrense skade