Du er en del av Norges beredskap

Ved store hendelser og kriser som rammer mange, kan ikke alle få hjelp med en gang. Da må myndighetene prioritere hjelp til dem som trenger det mest. 

Det betyr at mange innbyggere må være forberedt på å klare seg selv noen dager hvis de mister strømmen, telefon-/internettforbindelsen, tilgangen på rent drikkevann - eller det blir vanskelig å komme seg ut for å handle.

-Det er viktig at vi tenker gjennom og gjør nødvendige tiltak for å kunne klare oss selv i slike situasjoner, mener ordfører Britt Kristoffersen Løksa. -Ved å være forberedt bidrar hver av oss til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er vi alle en del av Norges beredskap, understreker hun. 

Hele Norge øver

Øvelse gjør mester. Det gjelder også for krisehåndtering.

-Snakk med de rundt deg om hva som kan skje og hvordan dere skal håndtere det. Øvelser gir økt bevissthet, kunnskap og trening. Da er vi bedre rustet til å komme oss gjennom små og store kriser, sier ordføreren. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle landets husstander styrker sin egenberedskap. Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner, statsforvaltere og sivilforsvarsdistrikter over hele landet.