Ulvsvåg barnehage

I Ulvsvåg barnehage feiret de Samenes nasjonaldag, med tema om samisk kultur og språk i to uker. Siste uken har de studert det samiske flagget og snakket om hva symbolene i flagget betyr. De yngste har limt bilder med farger fra flagget og de eldste har laget flagget ved hjelp av krepp-papir. Barn venter enda på solen og i den forbindelse har de laget den samiske solen/biejvve og hørt historien om den. Barna har tegnet soler og hengt dem opp i vinduet. I denne uke de skal lage samenes offisielle festmat Bidos og Gahkko, skal også høre historien om Storfuglen på Stetinden og lære seg tommelfinger på lulesamisk.

Ájluovta mánájgárdde - Drag barnehage

På Ájluovta mánájgárdde - Drag barnehage har det vært ulike aktiviteter hele uken, i forbindelse med Samefolkets dag. Det har vært Sápmi akecup, bakt gahko, samisk musikk og samiske eventyr, samlingsstund på samisk, duodje og åpning av nye «samiske» rom i barnehagen.

Rundt den samiske nasjonaldagen 6. februar skjer det alltid mye forskjellig på Oppeid skole. Duften av nydelig Bidos og fersk Ghakko har strømmet gjennom gangene i over ei uke, da både småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet har stått på å laget til hver sin dag.

En kunne høre barn synge samiske sanger fra full hals og høre dem rope: «Hivàs!» før du dro hjem. Barna har lært flere samiske ord og lest og lært mer om samiske eventyr. Folketroen formidlet gjennom eventyr begeistrer og fascinerer dem like mye hver gang. Et eksempel er «Solens Datter» som en gang for lenge, lenge siden har lært den unge samegutten Alits hvordan å temme rein.
De større elevene så film om samene.

Og på voksenopplæringa har man brukt anledningen til å snakke om språkfamilier, vandringsvei og fornorskningspolitikk fra 1850 og framover.

Med andre ord: Ei uke stapp full av læring rundt samisk kultur, tradisjon, historie og ikke minst språk.