Mellom 600-700 mennesker tar årlig sitt eget liv, og av disse er 2 av 3 menn. Ringvirkningene strekker seg langt utover disse tallene. Andelen berørte av selvmord og selvmordsforsøk er stor. Dette påvirker familier, venner, kollegaer, hjelpetjenester og lokalsamfunn, der folk lever og bor. 

Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord er et av flere tiltak i regjeringens handlingsplan «Ingen å miste», for å nå flere arenaer samtidig. Målet er å øke kunnskapen blant befolkningen, inkludert nøkkelpersoner i lokalsamfunnet samt øke kompetansen i tjenesteapparatet som kommer i kontakt med mennesker som kan være i selvmordsfare.

Gjennom Folkeopplysningskampanjen skal det:

  • Senkes terskelen for å snakke om det som er vanskelig
  • Reduseres stigma knyttet til å ha behov for hjelp
  • Bidras til at vi som befolkning tør å spørre når vi er bekymret
  • Skapes en bevegelse i hele Nord-Norge med samlet kraft for livet!

-I år ble det arrangert to OPS kurs (Oppmerksom på selvmordstanker) i samarbeid med SANKS, VIVAT og Nordland fylkeskommune, med lansering av samisk materiell, forteller Kristin Green Johnsen. -Vi ønsker å fortsette med dette viktige arbeidet og det ønskes iverksatt flere ulike tiltak i tiden fremover, med fokus på barn og unges psykiske helse, men også generelt blant innbyggerne i kommunen. Målsettingen må være at vi tør å snakke åpent om selvmord og tørr å spørre helt konkret dersom vi er bekymret for at noen tenker på å ta sitt eget liv, at vi senker terskelen for å snakke om det som er vanskelig og reduserer stigmaet for å ta i mot hjelp. Selvmord er en folkehelseutfordring. Vi må snakke om selvmordstanker. Det kan redde liv, legger hun til.

 

Les mer på rvtsnord.no

Selvmordstanker og selvmord på helsenorge.no