Former for tilskudd

1. Tilskudd til idrett og kultur

  • Tilskudd til allmenne kulturtiltak
  • Tilskudd til idrett og friluftsliv

Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling, til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom blir prioritert. Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som har idrett- eller kulturaktivitet som hovedmål.

Organisasjoner med et ikke kommersielt formål er velkommen med søknad.

2. Prosjektmidler kunst og kultur

Tilskuddsordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet i Hábmer - Hamarøy. Ordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet. Det kan gis tilskudd til kunstproduksjoner og kunstprosjekter, kulturverntiltak, kulturarrangementer, formidling og festivaler.

Retningslinjer åpnes i nytt vindu.

Kulturmidler og prosjektmidler kultur utlyses hvert år med søknadsfrist 1. mai. Etter dette kan det være aktuelt med søknad på restmidler.

Søknadsskjema åpnes i nytt vindu.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no.