Kulturmidler

Det gis aktivitetstilskudd til allmenne kulturtiltak og til idretts- og friluftsliv.  Det kan søkes om tilskudd som bidrar til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv der barn og ungdom prioriteres.  

Søknadsfrist: 4. april 2022  

 

 

Prosjektmidler kultur

Det gis tilskudd til produksjoner, prosjekter, kulturverntiltak, arrangementer og festivaler. Ordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet, samt bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst- og kulturtilbudet.

Søknadsfrist: 4. april 2022  

Næringstilskudd

Det kan søkes tilskudd til nyetableringer eller til eksisterende næringsliv. Etableringstilskudd, kompetanseheving, produktutvikling ol. kan gis. Se mer på www.regionalforvaltning.no.

Løpende søknadsfrist.

Augustprisen

Prisen er kommunens kultur og næringspris. Den skal gis til noen som har utmerket seg, stimulert til dristighet, vilje til satsning og nyskaping. Kom med gode og velbegrunnede forslag til kandidater til å motta prisen for 2022.  

Forslagsfrist: 2. mai 2022 

Informasjon om ordningene

For mer info se www.hamaroy.kommune.no, ta kontakt med Servicekontoret postmottak@hamaroy.kommune.no eller kulturleder Hilde Fredheim mob. 99264445.