Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - rullering

Planen fra 2014-17 skal rulleres. Den finnes på kommunens nettside. Innspill til rulleringen sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no. Frist 24. oktober 2022.

Næringstilskudd

Det kan søkes tilskudd til nyetableringer eller til eksisterende næringsliv. Etableringstilskudd, kompetanseheving, produktutvikling ol. kan gis. Se mer på www.regionalforvaltning.no. Løpende søknadsfrist.