Eksempler på tiltak som kan støttes med næringstilskudd:

  •  Etablerertilskudd
  • Opplæring/kompetanseheving
  • Produktutvikling
  • Markedsundersøkelser
  • Utredninger/analyser

Se kommunens retningslinjer for næringstilskudd for mer informasjon.

Søknader sendes via Regionalforvaltning, og behandles fortløpende.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til tilskuddsordningen.

Kontaktperson for tilskuddsordningen:
Johannes Sandberg
Næringssjef
Telefon: 915 89 105
E-post: johannes.sandberg@hamaroy.kommune.no