Sceneinstruktørordningen er et tilbud gjennom Nordland fylkeskommune og samarbeidskommuner, hvor amatører kan søke om hjelp fra profesjonell instruktør, helt vederlagsfritt. De arbeider med lag, foreninger, enkeltprosjekter, kor, skoler, eller andre som planlegger teaterprosjekter eller andre sceniske forestillinger.