OAJVVESISIVÁLLDEM SKÅVLLÅASSTOÁJGIJDA HÁBMERIN

Skåvllåjahke 2024/2025.

Hábmera suohkana skåvllåasstoájggefálaldagá álggi dáj bájkij:

Ienep diedojt ja åhtsåmsjiemáv gávna næhttabielen www.hamaroy.kommune.no.

Vejulasj le aj åhtsåmusáv elektråvnålattjat diehki sáddit: postmottak@hamaroy.kommune.no

Åhtsåmmierre le 1.03.2024.

 

 

HOVEDOPPTAK SKOLEFRITIDSORDNINGER I HAMARØY

Skoleåret 2024/2025.

Hamarøy kommunes skolefritidsordninger har oppstart på følgende steder:

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finnes på egen side.

Alternativt kan søknad også sendes elektronisk til: postmottak@hamaroy.kommune.no

Søknadsfrist er 1.03.2024.