Spillemidler

Frist for å søke spillemidler 31. oktober 2023. Tiltak eller anlegg må være beskrevet i gjeldende Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler:

  • Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
  • Før det kan søkes om tilskudd til anlegg, må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
  • Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Se www.anleggsregisteret.no for informasjon, veiledning og søknadsskjema. Her ligger også maler som kan benyttes i vedleggene.

Kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - rullering

Planen fra 2014-2019 skal rulleres. Den kan lastes ned i pdf her.

Innspill sendes til postmottak@hamaroy.kommune.no. Frist: 25. oktober 2023.