Kulturmidler

Det gis aktivitetstilskudd til allmenne kulturtiltak og til idrett- og friluftsliv. Det kan søkes om tilskudd som bidrar til allsidig og aktivt idretts- og kulturliv, der barn og ungdom prioriteres. Søknadsfrist 01. mai 2023. Søknadsskjema.

Prosjektmidler kultur

Det gis tilskudd til produksjoner, prosjekter, kulturverntiltak, arrangementer og festivaler. Ordningen skal stimulere og videreutvikle kulturlivet, samt bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i kunst og kulturlivet. Søknadsfrist 01. mai 2023. Søknadsskjema.

Næringstilskudd

Det kan søkes tilskudd til nyetableringer eller til eksisterende næringsliv. Etableringstilskudd, kompetanseheving, produktutvikling ol. Les mer og søk på regionalforvaltning sin side. Løpende søknadsfrist.