Slik søker du

Søknad må skrives på søknadsskjema (last ned word-fil). Følgende vedlegg skal følge med skjema: 

  • Budsjett
  • Plan for gjennomføring
  • Skisse over anlegget (dersom det søkes om midler til anlegg)
  • Dokumentasjon på eiendomsrett og eller driftsavtale med rettighetshaver av det aktuelle området (dersom det søkes om midler til anlegg)

Søknadsfristen i 2024 er senest 20. februar 2024. Søknaden sendes sammen med vedlegg til: postmottak@narvik.kommune.no. Dersom du har spørsmål, ta kontakt på samme e-postadresse.

Formålet med VinnVind-midlene 

VinnVind-midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark. 

Midlene skal ikke erstatte eller redusere andre kommunale forpliktelser som er finansiert gjennom kommunens normale inntekter. Midlene tildeles ikke privatpersoner, politiske motiverte formål, religiøse formål, radikale bevegelser eller andre aktiviteter som kan skade miljø, sikkerhet, lokale myndigheter eller fagbevegelse. 

VinnVind 2023

6. september 2023 ble det avholdt en markering for mottakerne av årets VinnVind-midler på Stetind Hotel i Kjøpsvik. På stedet var representanter fra eierne av vindparken, EIP og Fortum, Hábmer-Hamarøy kommune, Narvik kommune, Nordkraft og noen av mottakerne av VinnVind midlene:

  • STH – Sørfjordfjellet – Ny hytte Kjerringvatnet 400 000 kr
  • Trivsel i bygda – Kjøpsvik – badstubygg 101 000 kr
  • Drag IL, oppgradering idrettsbane 101 000 kr
  • Storjord samfunnshus 101 000 kr
  • Måske Dåjma – Musken aktivitet 97 000 kr

Les mer på Fortum sin side.