Arbeidsoppgaver:

  • Arrangører/konferansierer skal booke spillejobbene og stå for markedsføring av konsertene. De skal også være konferansierer, samt være med på opp- og nedrigging.
  • Musikerne skal øve inn repertoar, samt være med på opp- og nedrigging.
  • Scenearbeidere skal ha det overordnede ansvaret for rigging av teknisk utstyr til arrangementene og preproduksjon.
  • Lydteknikker skal i tillegg til å ha ansvaret for lydmiksing, også være med på opp- og nedrigge.

Forberedelser, øving og opplæring, gjøres i samarbeid med Erling og Svein.

I søknaden skriver du:

  • Litt om deg selv
  • Alder
  • Hvorfor du vil ha jobben
  • Tidligere erfaring (instrumenter du behersker, andre arrangementer du har vært med på, mm).

Ungdom med tilhørighet i Hamarøy kommune blir prioritert. Samisk ungdom oppfordres spesielt til å søke.

SØKNADSFRIST: søndag 12. juni 2022.

 Les mer og søk her.