Kontaktperson: Hilde Fredheim, e-post: hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no, mob. 99264445
 
Søknad sendes ved å logge seg inn på: anleggsregisteret.no. Se www.anleggsregisteret.no for informasjon, veiledning og søknadsskjema. Her ligger også maler som kan benyttes i vedleggene.
 
KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER – RULLERING
Planen fra 2014-17 skal nå rulleres. Den finnes her. Innspill til rulleringen sendes postmottak@hamaroy.kommune.no
Frist: 22.10.21.