Språkkafeen skal ikke være skole, men en mulighet til å praktisere norsk muntlig på det nivået den enkelte deltaker er på. Du trenger med andre ord ikke være ekspert på norsk gramatikk for å bidra på språkkafeen. Det holder at du er sosialt anlagt og lett kan finne temaer å snakke om.

Hver gang har vi kaffe/te-pause, og da vanker det ofte noe godt attåt.

Hvis du synes at dette er interessant kan du enten ta kontakt med Karina Thorbergsen på Hamarøy frivillighetssentral  (94190943) eller Sissel Holtet på biblioteket (97191833). Vi satser på oppstart i månedskiftet januar-februar.