Velkommen til språkkafe på biblioteket tirsdag 17.00-18.45. Språkkafeen skal være en uformell møteplass for å øve seg i å snakke norsk over en kopp kaffe/te.
Vi vil dele inn gruppen etter nivå, fra det helt enkle til de som er kan litt norsk allerede og kan delta i en samtale.
Det er gratis å delta og alle er hjertelig velkommen!