Det kom inn anbud på begge konkurransene. Norconsult vil bli engasjer til å utarbeide de to rapporter som vil bli brukt som grunnlag for videre prosjektarbeid. Disse rapportene blir utarbeidet for kommunen før utgangen av juni.