Hvem kan søke startlån?

Du kan søke startlån hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
 • Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter.

Les mer om startlån på Husbanken sin side.

Alle søknader om startlån og sendes digitalt. Det er ikke mulig å søke på papir. Søknaden fylles ut og leveres via Husbanken sin nettløsning eSøknad. Her logger du deg på via ID-porten og systemet henter inn opplysninger fra Skatteetaten og arbeidsgiver. 

Søk elektronisk på Husbanken sin side.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Ann Aashild Hansen
Mob: 916 83 310
E-post: ann.hansen@hamaroy.kommune.no

Tilskudd fra kommunen

Tilskuddsordningen gjelder privatpersoner som bygger, ombygger eller renoverer bolig eller næringseiendommer.

Kommunen kan gi tilskudd til:

 • etablering av nybygg til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ,
 • ombygging/renovering til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ,
 • regulering av arealer til bolig- og næringsformål i privat regi til de formål og i de områder som fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Søknad om tilskudd skal som hovedregel fremmes samme år som ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for bygget foreligger.

Frist for å søke er 1. desember det året ferdigattest foreligger.

Les mer om tilskuddsordningen på kommunens nettside.

Hvis du trenger hjelp til å søke eller du har spørsmål til søknaden, ta kontakt med kommunalleder Teknisk drift og samfunn Børre M. Johansen.
Tlf. 400 03 095
E-post: borre.johansen@hamaroy.kommune.no