Formålet med møtet er å informere om lulesamisk språkopplæring i barnehage og skole, elevtallsutvikling, rettigheter til opplæring og rekruttering av lærere. På møtet ønsker Statsforvalteren tilbakemelding fra innbyggerne på hvilke ønsker og behov dere har for samisk opplæring i årene som kommer. Skoleeiere og Nord universitet vil også være representert.

Det blir lettere servering.

For informasjon om møtet kan seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Nordland, Kevin Johansen, kontaktes på mobil 90056195.

 

Tekst: www.statsforvalteren.no