Hva skjer med kommunehuset videre

Kommunen har dialog med forsikringsselskapet. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det vil ta å få utført nødvendige reparasjoner.

Kommunen har vurdert behov og løsninger for midlertidige kontorer til ansatte på kommunehuset. Det gjøres med hensyn til funksjoner og tilgang for publikum, og hva som kan være aktuelt på kort og lengre sikt. Servicekontoret vil bruke onsdagen til å komme på plass i midlertidige lokaler på Kraftstasjonen i Hamarøyhallen. 

Tilbake til normal drift

Denne ukes værhendelser har pågått samtidig med en planlagt flytting av kommunens IT-løsninger til Bodø kommune. På grunn av mandagens hendelse på kommunehuset har det vært utfordrende å gjennomføre flyttingen som planlagt. Det medfører at hjemmekontor ikke fungerer optimalt for flere av oss. De kommende dager skal det også opprettes og flyttes inn i midlertidige kontorlokaler. Dette gjør at det må påregnes lengre svartid enn vanlig på for eksempel innsynsforespørsler og henvendelser til postmottak og saksbehandlere.

Ny værsituasjon på vei

Det er i dag sendt ut varsel om ekstremværet "Ingunn" som forventes å treffe Helgeland og Salten onsdag og torsdag. I Salten er det foreløpig oransje varsel og fare for ekstremt kraftige vindkast og høy vannstand. Beredskapsledelsen i kommunen følger situasjonen tett, og gjør løpende vurderinger om eventuelle tiltak.