I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og - år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med Servicekontoret hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme på tlf. 941 32 515.

Frist for søknad er 1. september.

Søknad sendes:
Valgstyret i Hábmer - Hamarøy
Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

eller på e-post postmottak@hamaroy.kommune.no, tlf. 941 32 515.

Her kan du forhåndsstemme:

Servicekontoret, Oppeid

10. august - 08. september kl. 08:00 - 15:30

Gammelskolen, Drag

  • 30. august kl. 13:00 - 17:00
  • 02. september kl. 11:00 - 14:00
  • 06. september kl. 14:00 - 18:00

Storjord omsorgsboliger

04. september

Innhavet omsorgsboliger

04. september

Dragstunet

06. september kl. 11:00 - 12:30

Hamarøy bygdeheim

07. september

Musken

07. september kl. 13:00 - 15:00