Det finnes flere muligheter for utvikling og prosjektleder Astrid Nässlander fikk gode innspill til arbeidet med Landbruksprosjektet. Eksempler som ble tatt fram var lokalmatproduksjon, driveplikt, bevisstgjøring hos konsumenter på hva næringen kan produsere lokalt, artikkelserie i lokalavisa for å framsnakke landbruket og mye mer. 

Arbeidet er godt i gang, men prosjektlederen trenger idèer og forslag fra næringen og befolkningen. Hun oppfordrer alle som ikke har gjort det enda, til å besvare spørreundersøkelsen. Den er relevant for alle som jobber eller ønsker å jobbe i landbruket. Besvarelsene er et viktig verktøy for å skape godt innhold i prosjektet fremover. Det tar i snitt 10 minutter og er anonymt med mindre man fyller ut navn.

Svar på spørreundersøkelsen her.