Betydningen av åpenhet i kommunene kan ikke undervurderes. Gode postlister, åpne politiske møter, og raske svar på innsynskrav gir kommunens innbyggere innsikt i beslutningsprosessene som kan påvirke livene deres. Dette kan gi et gjensidig tillitsforhold mellom kommunen og dens innbyggere. Åpenhet legger også grunnlaget for en forsterket ansvarlighet.

Åpenhetsbarometeret 2023 er, som forrige gang, basert på en vurdering med tre ulike innfallsvinkler:

  • postlistesjekk foretatt av Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg,
  • spørsmål besvart av kommunene selv,
  • innsynskrav, innsyn i kommunenes overordnede beredskapsplan.

Undersøkelsen ble gjennomført våren og høsten 2023. 

Se hele rapporten her.