Kommunen forsetter å bore etter vann og får resultater i morgen. Da vil det bli ny vurdering av videre tiltak.

Vannsituasjonen i Nordland er vanskelig. Været de to siste månedene har vært stabilt kaldt og tørt. Dette gir en utfordrende situasjon for vannverk i flere kommuner.