Ønsker du å bidra i frivilligheten?

Det er behov for mer hjelp. Flyktninger som kommer til Norge, må få nye hjem, og oppleve at livet ikke blir satt på vent. De må også bli integrert i et nytt lokalmiljø. Det vil først og fremst si skole og barnehage. Første signaler fra IMDi er at 50 % av de som kommer er under 14 år. Dette betyr behov for å øke bemanningen i flere sektorer (skole, barnehager, flyktningtjenesten og kanskje flere). Har du kompetanse og/eller erfaring fra oppvekst (pedagogisk leder, lærer, assistent og etc.) og kan bidra på noen måte? Registrer deg gjerne nederst.

Kommunen har også behov for hjelp fra frivillige som kan bidra med integrering og praktisk hjelp.

Meld deg på nederst på siden.

Ønsker du å tilby bolig?

Dersom du har noe ledig - kontakt kommunen på telefon 941 32 515 eller postmottak@hamaroy.kommune.no. Vi trenger kontaktinformasjon, hvilken boenhet som er ledig og fra når.

Ønsker du å hente flyktninger fra Ukraina til Norge?

Du må selv sjekke reglene som gjelder for grensepasseringer for ukrainske borgere uten biometrisk pass eller ID-dokumenter i andre land du må gjennom på vei til Norge. Hvis du kjører ukrainske flykninger til Norge, må du melde ifra til Politiets utlendingsenhet per e-post pu.desken@politiet.no, eller telefon 22 80 66 00 før bussen ankommer Norge.

Les mer på udi.no og politiet.no