Digitale enheter og infrastruktur

I Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har alle elever og lærere en egen digital enhet.

På Oppeid skole bruker elever i 1. til 4. trinn nettbrett (iPad), mens på 5. til 10. trinn bruker elevene bærbare PC-er (med berørings-skjerm).
På Drag skole og Innhavet oppvekstsenter bruker alle elever bærbare PC-er (med berørings-skjerm).

Enhetene er administrert via et moderne sky-basert system, der oppsett, sikkerhet, app-er og programmer, tillegg i app-er/programmer, tastatur mm. er administrert og driftet.

De digitale enhetene er ferdig konfigurert med app-er og programmer som vurderes av fagpersoner i kommunen, med fokus på læring og produksjon.

Elever og lærere kan også bruke Firmaportal for å installere app-er og programmer som er forhåndsgodkjente av kommunen ut over det som er valgt som skal være «standard» installert på enhetene.

På alle digitale enheter er det lagt ut snarvei til det nett-baserte regnearket som Hábmera suohkan - Hamarøy kommune oppdaterer og drifter: Oversikt over lulesamiske digitale læringsressurserhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1mtIHfLGCwtJef6fHIMdNBsI3tYTATI2KwFQNpIEVIG0/edit#gid=0

Som en regel, legges alle samiske app-er/programmer tilgjengelige i Firmaportalen. Noen app-er/programmer installeres som standard på de digitale enhetene, dette gjelder:

  • Divvun-tillegg i Word (for alle ansatte og elever i hele kommunen, både i Word-Online og Word-programmet på PC).
  • Samisk tastatur (på PC for elever og lærere. Som iPad-app for alle elever, lærere, politikere og iPad-er brukt på kommunale enheter/avdelinger; barnehager, Dragstunet, Miljøtjenesten, Bygdeheimen m.fl.)
  • Julevbágo (på PC som lenke på Start-meny og i Favoritt-felt i nettleser for elever og lærere. På iPad for alle elever, lærere, politikere og iPad-er brukt på kommunale enheter/avdelinger; barnehager, Dragstunet, Miljøtjenesten, Bygdeheimen m.fl.)
  • Oversikt over lulesamiske digitale læringsressurser (lenke på Start-meny og i Favoritt-felt i nettleser for elever og lærere)
  • 10/20 bágo (iPad-app for alle elever, lærere, politikere og iPad-er brukt på kommunale enheter/avdelinger; barnehager, Dragstunet, Miljøtjenesten, Bygdeheimen m.fl.)
  • DisVoize – iPad-app for tolking og guiding. (iPad-app for politikere, men er gjort tilgjenglig for alle iPad-enheter/brukere via Firmaportalen) Mer info her.

Mer info og detaljer kan leses her: https://www.hamaroy.kommune.no/den-digitale-hamaroeyskolen.570225.no.html

Læremiddelproduksjon

Når det gjelder læremiddelproduksjon, så har man valgt ut programvare som elever og lærere kan benytte, som bla. benyttes i ulike videreutdanningsstudier for lærere.

Først og fremst har alle elever og lærere tilgang til hele Office 365-pakken med bla. Word (med Divvun), PowerPoint, Sway mm.

Samiske rettskrivningsverktøy og tastatur - På alle PC-er for lærere og elever installeres og aktiveres Divvun automatisk med retteprogram i Word og alle samiske tastatur.
Samiske rettskrivningsverktøy (divvun.no)

Audacity - Et lydprogram brukes til å ta opp lyd, redigere lyd og lagre lydfiler.
Lydredigering i Audacity - Medieuttrykk 1 - NDLA

Ffmpeg - For å eksportere lyd som MP3 så må tillegget Ffmpeg installeres og legges til i Audacity.
Installing FFmpeg for Windows - Audacity Manual (audacityteam.org)

Handbrake - Et verktøy for å konvertere video fra nesten alle format til et utvalg av moderne, allment støttede formater, inkludert ubeskyttede DVD- eller BluRay-kilder.
Programmet er rimelig enkelt å bruke og du kan rippe DVDer med ulike lyd- og tekstspor uten å gjøre noe mer enn å sette inn DVDen og klikke deg igjennom noen av fanene.
HandBrake: Open Source Video Transcoder

Free Cam - Et lite program for å gjøre opptak av skjermen.
Screen recording software for eLearning | iSpring Cam Pro (ispringsolutions.com)

OpenShot Video Editor (Kulturelle skolesekken) - Et enkelt gratisprogram for videoredigering.
Redigering med OpenShot - UngPress

Podcast/lydbok - Minstekravet du trenger for å lage en podcast eller lydbok er en smarttelefon og for eksempel Anchor. - Anchor er en alt-i-ett plattform hvor du kan lage, distribuere og tjene penger på podcasten din. Helt gratis! Det er veldig enkle verktøy for å sette sammen podcasten din bare ved hjelp av mobiltelefonen din. Anchor hjelper deg også med å lagre og distribuere podcasten til kanaler som Spotify, Apple osv. En annen tjeneste er soundcloud.com som er en sosial nettjeneste for lyd, hvor hvem som helst kan registrere seg, laste opp egeninnspilte eller egenproduserte lydfiler og enkelt dele disse

Publisering av video

Læringsplattform og fjernundervisning

Tidligere måtte man benytte videokonferanseløsninger med veldig høy kostand for å komme i gang med undervisning via video.
Nå har alle ansatte, lærere og elever tilgang til å benytte Microsoft Teams. Alle skoleklasser og grupper i kommunen får opprettet egne Teams etter behov, som kan benyttes til samhandling, undervisning og arbeid. Her kan man gjennomføre møter og dele dokumenter som man kan jobbe i lag med.
Ellers finnes det e-læringsverktøy og læringsnettverk som kan benyttes. For kommunal sektor, så kan KS Læring benyttes, som er et LMS-verktøy basert på Moodle-plattformen, for administrering og gjennomføring av nettbasert læring. Det oppfordres til å benytte denne plattformen for kurs, kompetansepakker og arrangementer som lages, både innen skole, helse og andre områder.

Annet

Mer info om læremiddel og e-læring:
Kompendium ITL120 Multimedia for lærere.pdf (nord.no)
Samiske digitale læringsressurser - Sametinget

Alle app-er (preppet/intunewin) og konfigurasjoner (policyer/script) som er benyttet i Hábmera suohkan – Hamarøys løsninger er det mulig å få tilgang til, ta kontakt med ikt@hamaroy.kommune.no